Wat is consulting?

Een consultant is een expert in een specifiek domein die gericht advies geeft aan het bedrijfsleven. Belangrijk hierbij is dat de consultant de expertise bezit en een meerwaarde biedt aan het bedrijf.

Er zijn verschillende domeinen in de wereld van consultancy, bv. management-consultancy, ICT-consultancy, … Een consultant geeft een objectieve kijk op de situatie en heeft het voordeel dat hij niet onderhevig is aan politieke kwesties.

Wegens het groot gebrek aan degelijke ICT-mensen maakt het bedrijfsleven meer en meer gebruik van consultancy.

En wat is ICT-consulting?

IT-consulting richt zich op het adviseren van bedrijven over hoe zij informatietechnologie (ICT) het beste kunnen benutten voor het behalen van hun bedrijfsdoelstellingen. ICT consulting omvat zowel advies- als implementatiediensten, maar bv. het beheer of het onderhoud van de infrastructuur behoort niet tot de diensten van ICT-consulting.

ICT strategie

ICT is zeer belangrijk geworden in het bedrijfsleven en moet in de lijn liggen van de business strategie. Consultants zijn de aangewezen personen om bedrijven te adviseren om samen de ICT lijn uit te stippelen en verder het beheer te doen van het project.

Wij hebben de volgende expertise:

  • ICT Service Management & Design

Systeem integratie

De definitie van systeem integratie is het samenvoegen van subsystemen tot één systeem en ervoor zorgen dat de subsystemen daadwerkelijk werken als één systeem. Systeem integratie is heel belangrijk voor een bedrijf en wordt meestal gedaan na een fusie of overname of het kan deel uitmaken van de normale activiteiten van ieder ICT-project.

Meer informatie over IT-consultancy?

Contacteer ons